COVID-19 MTEP tyrimai Nr. 01.2.1-LVPA-T-858-01-0028

Robotizuotos Covid-19 mėginių tyrimo sistemos kūrimas

Projekto vertė: 530 176,22 EUR

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2021 m. vasario 1 d. iki 2022 m. vasario 14 d.

Projekto finansavimo šaltiniai: Europos regioninės plėtros fondo lėšos, finansuojamas kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė, įmonės apyvartinės lėšos

Projekto tikslas:

Sukurti robotizuotą modulinę COVID-19 ligos diagnostikai skirtą pacientų mėginių surinkimo ir ištyrimo sistemą.

Pasirinkto sprendimo ir numatomo rezultato aprašymas:

Šiuo metu COVID-19 ligos pandemija sukėlė globalaus masto problemas. Šiuo metu specifinio ir patikimo ligos gydymo nėra. Vakcinos dar tik kuriamos, jų efektyvumas paaiškės tik po kelių metų. Šiuo metu ligos plitimą bandoma valdyti visuomenės sveikatos priemonėmis – karantinais, sergančiųjų ir viruso nešiotojų izoliacija. Vienas svarbiausių ligos valdymo būdų – yra masinis tiek galimai užsikrėtusių, tiek visų gyventojų tyrimas dėl užsikrėtimo virusu SARS-Cov-2. Tyrimo rezultatai leidžia valdyti sergančiųjų ir užsikrėtusiųjų srautus, kad jie neplatintų viruso visuomenėje. Tyrimų metodų (pvz. PGR) yra sukurta ir toliau sėkmingai kuriama, tačiau didžiausia problema, ypač 2-os pandemijos bangos metu, tapo tyrimų prieinamumas – nebespėjama testuoti visų norinčių ar turėjusių kontaktus su sergančiaisiais, vos spėjama testuoti svarbiausias tikslines grupes. Taigi, didžiausiu iššūkiu tampa tyrimų atlikimo greitis, tyrimų prieinamumas tiek fizine, tiek tiriamųjų srautų valdymo prasme. Projekto metu planuojama sukurti pilnai robotizuotą modulinę COVID-19 in vivo laboratorinė) diagnostikos sistemą, kuri galėtų be žmogaus atlikti tiek mėginių paėmimą, tiek mėginių ištyrimą ir rezultatų pateikimą. Tai leistų užtikrinti didelį tyrimų greitį ir tyrimų punktų pralaidumą; užtikrintų tyrimų prieinamumą visiems suinteresuotiems; užtikrintų tyrimų saugumą personalui (jo tiesiog nereikėtų tyrimams paimti, nekontaktuotų su pacientais) ir pacientams (tyrimų punktai galėtų būti autonominiai, galėtų būti ne pačiose gydymo įstaigose, o jų prieigose – kas saugotų nuo pacientų susitelkimų ir mažintų tarpusavio užsikrėtimo riziką. Projektu kuriama robotizuota COVID-19 mėginių tyrimo sistema turėtų visą eilę naujų savybių, kurios leistų COVID-19 laboratorinius tyrimus pakelti į aukštesnį lygį ir užtikrinti visuomenės sveikatai svarbius aspektus: didelį tyrimų greitį, didelį tyrimų punktų pralaidumą, dideles tyrimų apimtis, būtų autonominis – mėginiams paimti nereikėtų medicinos personalo (taip būtų atlaisvinti medicinos specialistų ištekliai gydymo veiklai), būtų užtikrintas pacientų ir personalo saugumas.