Es projektai

UAB „Nord Robotics” dalyvauja Europos sąjungos remiamuose projektuose.

Robotizuotos Covid-19 mėginių tyrimo sistemos kūrimas
Nr. 01.2.1-LVPA-T-858-01-0028
finansuojamas kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė

UAB „Nord Robotics “ dalyvauja Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programoje. Įgyvendinant projektą siekiama pagerinti įmonės gamybos procesų efektyvumą, užtikrinant spartesnį gaminio pateikimą klientui ir didesnę siūlomų sprendimų įvairovę.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2019 m. balandžio 19 d. iki 2021 m. kovo 26 d. Projekto finansavimo šaltiniai: Europos regioninės plėtros fondo lėšos, įmonės apyvartinės lėšos. Projekto vertė: 138 075,00 Eur.

Modernių technologijų diegimas
NR. 03.3.1-LVPA-K-850-01-0159

Projekto vertė: 530 176,22 EUR

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:

nuo 20121 m. vasario 1 d. iki 2022 m. vasario 14 d.

Projekto finansavimo šaltiniai

Europos regioninės plėtros fondo lėšos, įmonės apyvartinės lėšos

Projekto tikslas:

Sukurti robotizuotą modulinę COVID-19 ligos diagnostikai skirtą pacientų mėginių surinkimo ir ištyrimo sistemą.

Pasirinkto sprendimo ir numatomo rezultato aprašymas:

Šiuo metu COVID-19 ligos pandemija sukėlė globalaus masto problemas. Šiuo metu specifinio ir patikimo ligos gydymo nėra. Vakcinos dar tik kuriamos, jų efektyvumas paaiškės tik po kelių metų. Šiuo metu ligos plitimą bandoma valdyti visuomenės sveikatos priemonėmis – karantinais, sergančiųjų ir viruso nešiotojų izoliacija. Vienas svarbiausių ligos valdymo būdų – yra masinis tiek galimai užsikrėtusių, tiek visų gyventojų tyrimas dėl užsikrėtimo virusu SARS-Cov-2. Tyrimo rezultatai leidžia valdyti sergančiųjų ir užsikrėtusiųjų srautus, kad jie neplatintų viruso visuomenėje. Tyrimų metodų (pvz. PGR) yra sukurta ir toliau sėkmingai kuriama, tačiau didžiausia problema, ypač 2-os pandemijos bangos metu, tapo tyrimų prieinamumas – nebespėjama testuoti visų norinčių ar turėjusių kontaktus su sergančiaisiais, vos spėjama testuoti svarbiausias tikslines grupes. Taigi, didžiausiu iššūkiu tampa tyrimų atlikimo greitis, tyrimų prieinamumas tiek fizine, tiek tiriamųjų srautų valdymo prasme. Projekto metu planuojama sukurti pilnai robotizuotą modulinę COVID-19 in vivo laboratorinė) diagnostikos sistemą, kuri galėtų be žmogaus atlikti tiek mėginių paėmimą, tiek mėginių ištyrimą ir rezultatų pateikimą. Tai leistų užtikrinti didelį tyrimų greitį ir tyrimų punktų pralaidumą; užtikrintų tyrimų prieinamumą visiems suinteresuotiems; užtikrintų tyrimų saugumą personalui (jo tiesiog nereikėtų tyrimams paimti, nekontaktuotų su pacientais) ir pacientams (tyrimų punktai galėtų būti autonominiai, galėtų būti ne pačiose gydymo įstaigose, o jų prieigose – kas saugotų nuo pacientų susitelkimų ir mažintų tarpusavio užsikrėtimo riziką. Projektu kuriama robotizuota COVID-19 mėginių tyrimo sistema turėtų visą eilę naujų savybių, kurios leistų COVID-19 laboratorinius tyrimus pakelti į aukštesnį lygį ir užtikrinti visuomenės sveikatai svarbius aspektus: didelį tyrimų greitį, didelį tyrimų punktų pralaidumą, dideles tyrimų apimtis, būtų autonominis – mėginiams paimti nereikėtų medicinos personalo (taip būtų atlaisvinti medicinos specialistų ištekliai gydymo veiklai), būtų užtikrintas pacientų ir personalo saugumas.

Projekto vertė: 138 075,00 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 

nuo 2019 m. balandžio 19 d. iki 2021 m. kovo 26 d.

Projekto finansavimo šaltiniai

Europos regioninės plėtros fondo lėšos, įmonės apyvartinės lėšos.

Pagrindinė UAB „Nord Robotics“ veiklos sritis – industrinės automatizavimo įrangos gamyba ir diegimas. Pagrindiniai įmonės klientai – gamybos įmonės, kurios siekia sumažinti gamybos sąnaudas, padidinti gaminamos produkcijos apimtis ir pagerinti gaminamų produktų kokybę.

Siekiant optimaliai patenkinti visus klientų poreikius įmonė ieško naujų galimybių didinti teikiamų paslaugų kokybę. Šiuo metu visos gamyboje naudojamos detalės yra perkamos iš kitų tiekėjų, tad nuo prekės užsakymo iki jos pristatymo įprastai tenka laukti kelias savaites, todėl gerokai prailgėja gaminio pagaminimo terminas. Atsižvelgiant į tai nutarta įsigyti įrengimus, kurie leis pareiškėjui pačiam pasigaminti reikiama detales, patikrinti sukurtų prototipų veikimą.

Projekto tikslas

Įgyvendinant projektą siekiama pagerinti įmonės gamybos procesų efektyvumą, užtikrinant spartesnį gaminio pateikimą klientui ir didesnę siūlomų sprendimų įvairovę.

Projekto veiklos

Įsigyjamas mokomasis robotinis stendas, virinimo įranga robotui, profesionalus pramonei skirtas 3D spausdintuvas, vandens pjovimo įrenginys, kompiuterizuotos gamybos frezavimo CNC staklės.

Projekto rezultatai

Aukštesnės kokybės gaminiai, labiau pritaikyti skirtingiems klientų poreikiams, bus pateikiami ne tik Lietuvos, bet ir kitų Baltijos šalių rinkose. Klientai galės gauti kokybiškesnius, geriau jų poreikius atitinkančius produktus, produktai bus pagaminami sparčiau, užtikrinama mažesnė klaidų ir gedimų tikimybė. Dėl galimybės patiems

pasigaminti reikiamas detales, sumažės gaminių savikaina ir padidės gamybos apimtys, todėl įmonė galės daugiau investuoti į produktų tobulinimą.